اعمال یک سیستم نظارت تصویری در فرودگاه بسیار سخت و چالش برانگیز می باشد.

اعمال یک سیستم نظارت تصویری در فرودگاه به دلیل تعداد زیاد مسافران، وجود بخش های مختلف ازجمله ورودی و خروجی ها، راهروها، سالن های انتظار، گیت های بازرسی و … که هر یک نیازهای مربوط به خودشان را دارند بسیار سخت و چالش برانگیز می باشد.

سیستم امنیتی یکپارچه فرودگاهی باید به گونه ای طراحی شود تا بطور همزمان داده ها و اطلاعات مهم با سایر فرودگاهها، اداره پلیس، گمرک، اورژانس و همچنین واحد امنیت و عملیات فرودگاه به اشتراک گذاشته شود، تا هر گونه تهدید احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن آشکار و تدابیر امنیتی لازم در مورد آن اندیشیده شود. ویرا ارتباط عرضه کننده پیشرو در زمینه دوربین های مداربسته، تجربه و دانش غنی در حوزه ارائه ی راهکارهای نظارت تصویری برای بسیاری از فرودگاه های بزرگ را دارد.